Het weer in Lissabon
Click for Lissabon, Portugal Forecast

Arke.nl
Aanmelden Nieuwsbrief

Portugal Toerisme - Engels home | sitemap | contact   

Portugal is het westelijkste land van continentaal Europa. Portugal beslaat omstreeks 16 procent van het Iberisch Schiereiland. Spanje is Portugals enige buurland. Portugal is een onmiskenbaar maritiem land, met een lange Atlantische kust.

Bevolking

Volgens de meest recente volkstelling van 2001 telt de Portugese republiek 10,36 miljoen inwoners, 5,1 procent meer dan bij de volkstelling van 1991. Op grond van deze volkstelling schatte de Portugese Statistische Dienst, INE, dat Portugal eind 2006 een bevolkingsaantal van 10,6 miljoen inwoners had.

Bevolkingsgroei
Na een periode van lichte daling (tweede helft jaren tachtig) begon de bevolking gedurende de periode 1990-2000 weer te groeien met een jaarlijks gemiddeld percentage van 0,54. De groei is hoofdzakelijk te danken aan immigratie als gevolg van de toenemende vraag naar arbeidskrachten in de tweede helft van de jaren negentig. Volgens gegevens van INE bedroeg de natuurlijke bevolkingsgroei in de periode 1991-2001 slechts 90.000, terwijl immigratie 451.000 nieuwe inwoners opleverde.Tussen 2003 en 2004 bedroeg de totale bevolkingsgroei volgens INE 54.470, waarvan 47.240 immigranten. Vooral de immigratie uit Centraal- en Oost-Europa gaat gestaag door.

Immigratie en emigratie
Economische immigratie is een nieuw verschijnsel in Portugal. Het land werd in de jaren zestig en zeventig vooral gekenmerkt door emigratie. In die periode zijn veel Portugezen naar het buitenland vertrokken (BraziliŽ, Frankrijk, Canada, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Zuid-Afrika), in de hoop daar een beter bestaan op te bouwen. Door het aantrekken van de binnenlandse economie in de tweede helft van de jaren negentig is de uitstroom naar het buitenland sterk afgenomen. Op dit moment wonen ongeveer 4,5 miljoen Portugezen in het buitenland. De instroom van nieuwe bevolkingsgroepen, hoofdzakelijk afkomstig uit de voormalige koloniŽn in Afrika (KaapverdiŽ en Angola) en Zuid-Amerika (BraziliŽ), maar ook uit Centraal- en Oost-Europa, is echter explosief toegenomen. Eind 2005 bedroeg het aantal officieel geregistreerde immigranten met permanente verblijfsvergunning 275.906. Daarnaast bestaat er een grote gemeenschap van illegale immigranten. In totaal bedroeg het aantal buitenlanders in Portugal 415.934 (eind 2005). Hiervan komt 16,2 procent uit de Kaapverdische eilanden, 15,3 procent uit BraziliŽ en 10,5 procent uit de OekraÔne.
In augustus 2006 versoepelde de regering Sůcrates de immigratiewetten, waardoor het verkrijgen van een verblijfsvergunning of het Portugese burgerschap gemakkelijker is geworden.

Opbouw bevolking
Portugal is aan het vergrijzen.Aan het begin van 2009was slechts 16,3 procent van de bevolking onder de 14 jaar (19,4 procent in 1991) en maar liefst 17,6 procent boven de 65 jaar (13,6 procent in1991). Langetermijnprognoses van INE voorspellen dat de Portugese bevolking een maximum van 10,6 miljoen zal bereiken in 2010 en vervolgens zal afnemen tot 9,3 miljoen in 2050. De snelle vergrijzing van de bevolking zal onvermijdelijk de druk op de reeds overbelaste sociale verzekerings- en gezondheidssystemen verhogen.

Bevolkingsopbouw (schatting 2009, in procenten)

0-14 jaar

16,3

15-64

66,1

65jaar en ouder

17,6

Bron: CIA The World Factbook, Portugal, 2009

Concentratie bevolking
De belangrijkste stedencentra zijn geconcentreerd aan de Atlantische kust. In de noordelijke regio Norte (inclusief de stad Oporto), Lissabon en het gebied rond de Tagusvallei woonde in 2004 ongeveer 62 procent van de totale bevolking. De trek van het platteland naar de steden zet zich voort, waardoor het Nortegebied met uitzondering van Oporto, het centrale gebied (Centro) en de Alentejo worden ontvolkt. In de Algarve daarentegen groeide de bevolking het afgelopen decennium met maar liefst 15,8 procent, een verschijnsel dat waarschijnlijk te verklaren is door de populariteit van dit toeristische gebied onder gepensioneerden.

Voornaamste gebieden en aantal inwoners (2004 x 1.000)

Norte (noordelijke regio)

3.720

Centro (centraal Portugal)

2.372

Lisboa e Vale doTejo (Lissabon en de Tagusvallei)

2.750

Alentejo

768

Algarve

408

Azoren

241

Madeira

244

Bron: AICEP, Portugal Country Profile, januari 2008

Bron: EVD-informatieMeer informatie: | Adverteren | Disclaimer