Het weer in Lissabon
Click for Lissabon, Portugal Forecast

Arke.nl
Aanmelden Nieuwsbrief

Portugal Toerisme - Engels home | sitemap | contact   

Portugal is het westelijkste land van continentaal Europa. Portugal beslaat omstreeks 16 procent van het Iberisch Schiereiland. Spanje is Portugals enige buurland. Portugal is een onmiskenbaar maritiem land, met een lange Atlantische kust.

Bestuurlijke organisatie

Portugal is een parlementaire democratie met een republikeinse staatsvorm. Anders dan bijvoorbeeld Spanje kent Portugal een hoog gecentraliseerd regeringssysteem. Het land is bestuurlijk verdeeld in achttien districten, met een door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd bestuur onder leiding van een regeringscommissaris. Gemeentebesturen zijn financieel sterk afhankelijk van de centrale regering.
Madeira en de Azoren zijn zelfstandige regio's met een eigen regering en parlement.

Wetgevende macht

De grondwet legt de wetgevende macht bij het parlement, de Assembléia Nacional, dat uit één kamer bestaat. De 230 leden van het parlement worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging binnen grotere districten (mengvorm). Het parlement mag de grondwet iedere vijf jaar met tweederde van de stemmen herzien of het mag een buitengewone herziening goedkeuren met een meerderheid van viervijfde van de stemmen.
Burgers hebben stemrecht vanaf 18 jaar.

Uitvoerende macht
De uitvoerende macht ligt bij de regering. Op basis van de uitslag van de parlementsverkiezingen benoemt de president de premier die vervolgens de regering samenstelt. De leden van de regering worden officieel benoemd door de president.
De president wordt rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar en kan maximaal één keer worden herkozen. Portugal kent een 'semipresidentieel' systeem: de twee belangrijkste actoren daarin zijn het parlement en de president van de Republiek, beiden direct gekozen en democratisch gelegitimeerd. De regering is naar twee kanten verantwoording schuldig, op politiek gebied richting het parlement en op institutioneel gebied richting de president. De president heeft het recht vervroegde verkiezingen uit te schrijven of een nieuwe premier te benoemen als de regering tussentijds aftreedt. Voorts bekrachtigt hij aangenomen wetten en andere parlementaire beslissingen, waarbij hij over een vetorecht beschikt. De president wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een Raad van State.
De laatste presidentsverkiezingen vonden plaats in maart 2006. Daarbij werd de onafhankelijke kandidaat Aníbal Cavaco Silva gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Politieke situatie
De belangrijkste politieke partijen zijn de Socialistische Partij (Partido Socialista - PS), de centrumrechtse Sociaal Democratische Partij (Partido Social Democrata - PSD), de Portugese Communistische Partij (PCP), de rechtse Partido Popular (PP) en de Democratische Vernieuwing (PRD).
De laatste verkiezingen vonden plaats in september 2009. De politieke situatie is iets minder stabiel. De Socialistische Partij (PS)) won de laatstgehouden verkiezingen, echter niet met de overtuigende absolute meerderheid van de verkiezingen in 2005. Ook oppositiepartij PSD behaalde geen hoge verkiezingscijfers, ondanks de eerder behaalde zege in het Europees parlement. Er zal een minderheidsregering worden gevormd door de PS, onder leiding van premier José Socrates.

 

Bron: EVD-informatieMeer informatie: | Adverteren | Disclaimer